Alena Brádlová

 

Zakladatelka sboru je absolventkou Pedagogického institutu v Liberci, aprobace ruský jazyk a hudební výchova.

Navštěvovala také sbormistrovský kurz při Pražské konzervatoři a v letech 1982 - 1984 absolvovala doplňující studium hudební výchovy na PedF UK v Praze.

Ve školním roce 1964/65 založila na ZDŠ v Semilech-Podmoklicích pěvecký sbor, kterému zasvětila celý svůj život. Kromě sboru vyučovala i v letech 1983 -2003 na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech.

Za svou celoživotní obětavou práci získala mnoho ocenění: r. 1989 čestné uznání VčKNV v Hradci Králové, r. 2002 Cenu Jiřiny a Milana Uherkových, r. 2005 se stala čestným občanem města Semily a v témže roce obdržela nejvyšší sbormistrovské ocenění Cenu Františka Lýska, r. 2009 získala Cenu Bedřicha Smetany, r. 2015 Zlatý odznak UČPS a r. 2018 převzala z rukou hejtmana Libereckého kraje "Hejtmanský dukát".

 

 

Václav Brádle 

(*1937, † 2023)

V roce 1965 absolvoval Pedagogický institut v Hradci Králové. V letech 1960 – 1963 studoval dálkově na Pedagogickém institutu v Hradci Králové hudební výchovu, ruský jazyk a zeměpis. Navštěvoval také sbormistrovský kurz při Pražské konzervatoři. V letech 1982 – 1984 absolvoval ještě doplňující studium hudební výchovy na PedF UK v Praze a zeměpisu na PřF UP Olomouc.

Postupně působil jako učitel ve Rtyni v Podkrkonoší, ředitel na malotřídce v Křenově na Trutnovsku a Střední pedagogické škole v Nové Pace.  V Semilech působil nejprve jako zástupce ředitele na LŠU a vyučoval hudební výchovu na Gymnáziu Ivana Olbrachta.

Od roku 1970 byl předsedou sekce sborového zpěvu při OKS Semily, od r. 1972 členem výboru České společnosti pro hudební výchovu a od r. 1982 členem sekce sborového zpěvu při KSS Hradec Králové.

Od podzimu 1968 byl sbormistrem Jizerky a věnoval se jí nepřetržitě až do roku 2010, kdy odešel na zasloužený odpočinek.  Za svou celoživotní práci byl mnohokrát oceněn. Například Cenou Jiřiny a Milana Uherkových, v roce 2005 čestným občanstvím města Semil a Cenou Františka Lýska, roku 2009 Cenou Bedřicha Smetany a roku 2015 Zlatým odznakem Unie pěveckých sborů. V roce 2022 mu bylo uděleno, při příležitosti půlkulatého životního jubilea, čestné členství ve Spolku rodáků a přátel města Semily.

 

Alena a Václav Brádlovi - jizerkovští rodiče

Alena Brádlová

Václav Brádle

Kontakt

Jizerka Semily z.s.
Jizerská 564
513 01 Semily

© 2015 Jizerka Semily

Vytvořte si web zdarma!Webnode