Dokumenty

Zde naleznete důležité dokumenty a informace týkající se činnosti orgánů spolku 

Jizerka Semily, z. s. 

Nové stanovy spolku k nahlédnutí

 

Stanovy 2022.pdf (369,2 kB)

Termín členské schůze

7. října 2022 / 17:30 / hudebna ZŠ Dr. F. L. Riegra

 

Navržený program schůze

1) Zpráva o činnosti sboru (akce uskutečněné a plánované)

2) Zpráva o hospodaření spolku

3) Odsouhlasení členského příspěvku

4) Schválení složení výboru spolku

5) Schválení nových stanov spolku

6) Nominace členů do kontrolní komise

7) Diskuze

Kontakt

Jizerka Semily z.s.
Jizerská 564
513 01 Semily