Naši zakladatelé

Alena Brádlová

Zakladatelka sboru je absolventkou Pedagogického institutu v Liberci, aprobace ruský jazyk a hudební výchova.

Navštěvovala také sbormistrovský kurz při Pražské konzervatoři a v letech 1982 - 1984 absolvovala doplňující studium hudební výchovy na PedF UK v Praze.

Ve školním roce 1964/65 založila na ZDŠ v Semilech-Podmoklicích pěvecký sbor, kterému zasvětila celý svůj život. Kromě sboru vyučovala i v letech 1983 -2003 na Gymnáziu Ivana Olbrachta v Semilech.

Za svou celoživotní obětavou práci získala mnoho ocenění: r. 1989 čestné uznání VčKNV v Hradci Králové, r. 2002 Cenu Jiřiny a Milana Uherkových, r. 2005 se stala čestným občanem města Semily a v témže roce obdržela nejvyšší sbormistrovské ocenění Cenu Františka Lýska, r. 2009 získala Cenu Bedřicha Smetany, r. 2015 Zlatý odznak UČPS a r. 2018 převzala z rukou hejtmana Libereckého kraje "Hejtmanský dukát".

 

Václav Brádle

V letech 1960-1963 studoval dálkově na Pedagogickém institutu v Hradci Králové hudební výchovu, ruský jazyk, zeměpis. Navštěvoval také sbormistrovský kurz při Pražské konzervatoři. V letech 1982-1984 absolvoval ještě doplňující studium hudební výchovy na PF UK v Praze a zeměpisu na PřF UP Olomouc.

Během své pedagogické dráhy vystřídal řadu škol. Jako učitel působil např. ve Rtyni v Podkrkonoší, Střední pedagogické škole v Nové Pace. či v Křenově na Trutnovsku. V Semilech vyučoval nejprve na ZŠ I. Olbrachta a poté na Gymnáziu Ivana Olbrachta. Zastával též post zástupce ředitele LŠU Semily. 

Od podzimu 1968 byl sbormistrem Jizerky a věnoval se jí nepřetržitě až do roku 2010. Za svou celoživotní práci byl mnohokrát oceněn. Například Cenou Františka Lýska (2005), Čestným občanstvím města Semil (2005), Cenou Jiřiny a Milana Uherkových (2002), Cenou Bedřicha Smetany (2009) a Zlatým odznakem UČPS (2015). U příležitosti 85. narozenin mu bylo uděleno čestné členství ve Spolku rodáků a přátel města Semily (2022) za významný přínos pro město a jeho kulturu.

 

Kontakt

Jizerka Semily z.s.
Jizerská 564
513 01 Semily

© 2015 Jizerka Semily

Tvorba www stránek zdarmaWebnode