Semilský dětský a mládežnický sbor Jizerka představuje pěvecké mládí horního Pojizeří.

 

Soubor založila v letech 1964/1965 na Základní škole v Semilech Alena Kuželová, která zde vyučovala hudební výchovu. Roku 1967 se provdala za Václava Brádle a sbor vedli společně. Za svou práci byli manželé Alena a Václav Brádlovi ocenění Cenou Františká Lýska, Cenou Jiřiny a Milana Uherkových a Cenou Bedřicha Smetany. V roce 2005 získali za skvělé vedení Jizerky čestné občanství města Semily. V roce 2007 se hlavní sbormistryní stala bývalá členka Jizerky – sólová pěvkyně Nadia Ladkany.

V současné době jsou sbormistry Nadia Ladkany, Alena Brádlová a od roku 2016 také Petr Řehák.

Jizerka působí při ZUŠ v Semilech. V současné době zpívá na 130 dětí a mladých lidí ve dvou přípravných sborech – Sedmikrásce a Čekankách, poté v koncertní sboru Jizerka a Smíšeném sboru Jizerka.

Sbor interpretuje skladby téměř všech slohových období. Těžiště zájmu spočívá v klasické a soudobé české vokální tvorbě, v úpravách lidových písní i v hudbě duchovní. Své herecké nadání mohli členové projevit při nastudování minioperky Vodník z tvorby p. Jaroslava Vávry a také dílo Popelka od skladatele Zdeňka Zahradníka.

Během roku vystupuje Jizerka na řadě různých kulturních a společenských akcích v celém regionu. Mezi významné z poslední doby patří spolupráce se Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK při koncertech s názvem Pocta českým filmům a pohádkám, ke kterým byla Jizerka již několikrát přizvána. Koncerty se konají v pražském Rudolfinu.

Každým rokem sbor pořádá jarní přehlídku pěveckých sborů – Semilský džbánek.

Jizerka sklízí úspěchy na různých přehlídkách, soutěžích a festivalech v ČR i v zahraničí. Slavila úspěchy například v Athénách, ve Vatikánu, irském Sligo nebo ve finském Tampere. Za oceánem pak byla úspěšná na turné po USA (1995) a na festivalu v japonské Shizuoce (2006). V posledních letech připomeňme 1. místo z festivalu v belgickém Neerpeltu, 1. místo v Banské Bystrici (2013), kde ve své kategorii byla Jizerka sborem s nejnižším věkovým průměrem a přesto porazila středoškolské sbory z Maďarska a Slovenska. Sbor se téhož roku dočkal di omácího úspěchu v Soutěži o cenu Miroslava Raichla v Pardubicích. Přivezl si hlavní cenu a zvláštní cenu poroty za provedení skladby Ave Maria (K. Bex). Jizerka je také hrdá na Cenu města Semily, kterou v roce 2016 získala za vzornou reprezentaci města.

Sbor se v září 2017 zúčastnil mezinárodního soutěžního festivalu "Canco Mediterrania" ve španělském Lloret de Mar.  

Jizerka soutěžila ve skupině dětských pěveckých sborů. Účastnila se kategorií sakrální, folklorní a populární hudby. Ve všech kategoriích se umístila ve zlatém pásmu na prvním místě.

Smíšený sbor Jizerka soutěžil ve skupině mládežnických sborů. V kategorii folklorní a sakrální hudby si vybojoval ve zlatém pásmu třetí místa, kategorie populární hudby vynesla ve stejném pásmu druhé místo.

Jizerka obdržela prestižní Cenu prezidenta festivalu a další speciální ocenění získal za klavírní doprovod korepetitor sboru Jiří Horčička.

Sbor natočil několik zvukových záznamů v rozhlase i v televizi. Roku 1991 vydal první CD s názvem „Jizerka“. Ve spolupráci s Musica Bohemica (dirigent Jaroslav Krček) nazpívala Jizerka roku 1999 vánoční koledy z Podkrkonoší „Kristus Pán se narodil, po koledičce chodil“. Poslední nahrávkou je CD vánočních koled v úpravě Zdeňka Zahradníka  „Svatou dobu již tu máme“ (2008). K 50. výročí sboru byla roku 2015 vydána publikace s názvem „Jizerka aneb Cesta za poselstvím hudby“ . Součástí knihy je také CD obsahující skladby nahrané přímo při hlavních výročních koncertech v červnu téhož roku.

Koncertní sbor Jizerka

Sbormistry jsou Nadia Ladkany, Petr Řehák a Alena Brádlová. Sbor interpretuje skladby téměř všech slohových období. 

Těžiště zájmu spočívá v klasické a soudobé české vokální hudbě a úpravách lidových písní. Sbor tvoří 40 – 50 dětí.

 

Komorní sbor Jizerka 

Sbormistryní je Nadia Ladkany. Sbor navštěvují nejzkušenější členky Jizerky a od roku 2010 také bývalé členky Jizerky. 

Zpívá zde 20 – 30 dívek a žen.

 

 

Kontakt

Jizerka Semily z.s.
Jizerská 564
513 01 Semily

© 2015 Jizerka Semily

Vytvořte si web zdarma!Webnode