Čekanky

  • Sbormistryní sboru je Mgr. Jitka Strnadová. Sbormistryně Mgr. Jitka Strnadová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem obor sbormistrovství – hudební výchova. Od útlého věku zpívala v hlavním sboru Jizerka. Práce s dětmi ji velmi zaujala, především velké výchovné působení sborového zpěvu. Sbormistryní přípravného sboru Čekanky je od roku 1997.
  • Čekanky jsou druhým přípravným pěveckým sborem hlavního sboru Jizerka. Zpívají zde děti navštěvující 3. - 5. třídu základní školy.
  • Posláním sboru je zdokonalit děti v pěvecké technice, naučit je práci s notovým materiálem a nezbytné kázni při zkouškách. Děti získávají důležité praktické zkušenosti a potřebné sebevědomí, které je nutné k vystupování.
  • Zkoušky přípravného sboru se konají v hudebně ZŠ F.L. Riegra každou středu a děti také absolvují každoročně zimní soustředění v horské škole na Benecku.
  • Čekanky si vyzkoušely i své dramatické schopnosti při nastudování operky Sněhurka (autor Jaroslav Vávra).
  • Pravidelně účastní soutěží a sborových přehlídek po České republice, kde si vedou velmi úspěšně. Na začátku dubna zpěváčci vyhráli krajskou soutěž pěveckých sborů v Jablonci nad Nisou a postoupili do celostátního kola, které se v červnu koná v Uničově!

Kontakt

Jizerka Semily z.s.
Jizerská 564
513 01 Semily